.

הכל זורם החיים יפים!

קחו את החיים בקלות, האתמול נעלם העתיד ורוד

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.